תמונות

אוהדי נתניה. מעבי: &"לא מבין את הקהל שקילל אותי&" (מור שאולי)