תמונות

והנה עוד אחד שייתכן שלבש בפעם האחרונה את המדים הצהובים