תמונות

רוני לוי יכריע בסוגית עטאא (צילום: יוסי שקל)