תמונות

גם האדומים הוותיקים מתקשים לכבוש את ההתרגשות (רועי גלדסטון)