תמונות

לא מעט פצועים לאלישע לוי ובאר שבע (אלן שיבר)