תמונות

אלישי כדיר. קלע 15 נקודות מול הולנד (שרון קביליו)