תמונות

דיוקוביץ'. הפסגה על זמן שאול (gettyimages)