תמונות

סדנאות, פלסטיק של ירון אליאסי צילום: אסף אמברם