תמונות

לפנתיאון. דרבי לונדוני שייזכר שנים (GETTYIMAGES)