תמונות

דפנה אבירם ניצן, מנהלת המחלקה למחקר כלכלי, התאחדות התעשיינים