תמונות

קולאוטי. אנגלידיס הבהיר לו שהוא נשאר (שי לוי)