תמונות

מוחמד גדיר ורחמים צ´קול. חיפה שלטה, אך לא הצליחה למשש את היתרון (א