תמונות

8 מדליות גם בלונדון? מייקל פלפס (gettyimages)