תמונות

צלחת חריפים. ממכר, ולא מאוד חריף צילום: לי פלר