תמונות

גורש. תצוגה הירואית באצטדיון גרין (עמית מצפה)