תמונות

אלחנן שמואלי ושמשון רוזן ההרוגים במטוס במודיעין צילום: