תמונות

ריברי ושיוויני. נלחצו מאוד לקראת הסיום (gettyimages)