תמונות

למרות המחלה, פדרר עדיין מנצח (GETTYIMAGES)