תמונות

"לא נירדם בדרבי", ייני בהכנה האחרונה מול אשדוד (צילום: א