תמונות

סטודיו טולדו-ליפשיץ, גג צילום: אריאל ליפשיץ