תמונות

הצטיין כבר בבסודאמריקנה עד גיל 20.. (gettyimages)