תמונות

שוער נתניה, זוגבו מרחיק לא טוב. פתיחה לא טובה של הרכש מחוף השנהב (