תמונות

שלו מנשה ויבוריאן מחכים לכדור(רועי גלדסטון)