תמונות

בינתיים הוא מחכה. שייע, מאמן כפ"ס (אלן שיבר)