תמונות

ינסה להמשיך ברצף של אשדוד. טל (איגוד הכדוריד)