תמונות

הרוויח את המקום בהרכב. אלטמן (צילום: אלן שיבר)