תמונות

שיגורו באן, תמונה 18 צילום: Hiroyuki Hirai