תמונות

חנויות ניו יורק, אנטרופולוגי חלון ראווה צילום: נעם רוזנבלט אלדן