תמונות

הצצה לפרק האינסטלציה צילום: מתוך יצאת צדיק