תמונות

סיים את התקופה בישראל. רובינסון (אלן שיבר)