תמונות

ציון ברוך ויאנה יוסף, נובמבר 2016 צילום: instagram