תמונות

פילה בורי בגריל, שומר קונפי גזרים מזוגגים בציר ארומטי