תמונות

יעל ארד בטקס חנוכה בוועד האולימפי (יניב גונן)