תמונות

אלן פארדיו יהיה המאמן האנגלי השלישי שזוכה בגביע האנגלי? (gettyimag