תמונות

דנן וברטקובסקי. פתחו בהרכב של יחזקאל (יניב גונן)