תמונות

מה הוא צריך את כאב הראש הזה? עטר (אלן שיבר)