תמונות

חלוקה של זרעים לפלסטינים צילום: מתאם הפעולות בשטחים