תמונות

השופט פסק על אדום ופנדל שלא היו (GETTYIMAGES)