תמונות

קוליק. הפסד נוסף והוא עלול להיות מפוטר (עמית מצפה)