תמונות

שופטי המשחק. ניילון טוען לקיפוח מתמשך (מור שאולי)