תמונות

"הניצחון הזה לא מאוד חשוב" (צילום: אלן שיבר)