תמונות

הרב יוסף - יוסי אליצור, תורת המלך צילום: עזרי עמרם, חדשות 2, הקול היהודי