תמונות

אולי מול ירושלים האוהדים ייראו רמה אחרת (אלן שיבר)