תמונות

השחקנים לא מספיק חדים, אבל השיפוט עזר לב"ש (אלן שיבר)