תמונות

משדרים בתחנה צילום גלית רוזן צילום: גלית רוזן