תמונות

נוסעים תקועים בנתב"ג. יאחרו או לא? (מור שאולי)