תמונות

כספי עולה. מצפה לו רצף משחקים לא קל (Getty)