תמונות

סירות ישראליות מקיפות את משט החירות צילום: באסל גאטס, פיסבוק