תמונות

"משחקים כאלה צריך לעבור", אלברמן (דני מרון)