תמונות

אגיאר. התעלומה עדיין ללא פיתרון (קובי אליהו, וואלה) צפו בראיון מחד